Back

Mobile navigation system of city Ústí nad Orlicí - About the project

About the project

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis"

CZPL EUCZ CZPL

Vyrobila Orlická televize pro město Ústí nad Orlicí