Zpět

Mobilní navigační systém města Ústí nad Orlicí - O projektu

O projektu

„Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis"

CZPL EUCZ CZPL

Vyrobila Orlická televize pro město Ústí nad Orlicí